"waldlichter 23" von links V, VI, IV, Acryl auf Holz, je 18,5 x 26,0 cm, 2023
"waldlichter 23" von links V, VI, IV, Acryl auf Holz, je 18,5 x 26,0 cm, 2023